dnes je 16.4.2021

Praktické informácie - Adresár úradov - Krajské úrady ŽP
Praktické informácie - Adresár úradov - Krajské úrady ŽP
Okresný úrad Šaľa - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Tel.: 0961 34 2060
Fax: 0961 34 2009
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Danišová - vedúca odboru
Web: http://www.sa.ouzp.sk/
E-mail: oszp.sa@minv.sk
Okresný úrad Čadca - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Palárikova 91, (vpravo vedľa VZP 3. poschodie), 022 01 Čadca
Tel.: 041/4308750
Fax: 041/4308759
Kontaktná osoba: Ing. Viera Jurošková - vedúca odboru
Web: http://www.ca.ouzp.sk/
E-mail: oszp.ca@minv.sk
Okresný úrad Žarnovica - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Tel.: 0961/645 756, mobil: 0905 272449, 045/ 679 0908
Fax: 045/ 557 2330
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Búciová - vedúca odboru
Web: http://www.zc.ouzp.sk/
E-mail: oszp.zc@minv.sk
Okresný úrad Banská Bystrica - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 430 62 51
Fax: 048/4306 259
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Slezáková - sekretariát
Web: http://www.bb.ouzp.sk/
E-mail: oszp.bb@minv.sk
Okresný úrad Banská Štiavnica - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 0961604048, 0961645772
Fax: 0917 881 409
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Lalo - vedúci odboru
Web: http://www.bs.ouzp.sk/
E-mail: oszp.bs@minv.sk
Okresný úrad Bardejov - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/4710370
Fax: 054/4710369
Kontaktná osoba: Ing. Mária Hankovská - vedúca odboru
Web: http://www.bj.ouzp.sk/
E-mail: oszp.cj@minv.sk
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/7601723
Fax: 038/7603792
Kontaktná osoba: Ing. Marián Kasala - klientske centrum
Web: http://www.bn.ouzp.sk/
E-mail: oszp.bn@minv.sk
Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Tel.: 09610/46 602
Kontaktná osoba: Homérová Dáša - sekretariát
Web: http://www.ba.ouzp.sk
E-mail: oszp.ba@minv.sk 
Okresný úrad Brezno - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Tel.: 096/1622970
Fax: 096/1622909
Web: http://www.br.ouzp.sk/
E-mail: oszp.br@minv.sk
Okresný úrad Bytča - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Zámok 104, 014 01 Bytča
Tel.: 041/3100 418
Kontaktná osoba: RNDr. Beáta Kocincová - vedúca odboru
Web: http://www.by.ouzp.sk/
E-mail: oszp.by@minv.sk
Okresný úrad Detva - Odbor starostlivosti o životné prostredie
J.G.Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
Tel.: 0961/635 753
Kontaktná osoba: RNDr. Vojtech Jágerský
Web: http://www.dt.ouzp.sk/
E-mail: oszp.dt@minv.sk
Okresný úrad Dolný Kubín - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: Telefónne čísla a e-mail v časti Zamestnanci
Kontaktná osoba: RSDr. Alojz Korbel - vedúci odboru
Web: http://www.dk.ouzp.sk/
E-mail: oszp.dk@minv.sk
Okresný úrad Dunajská Streda - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/5901595
Web: http://www.ds.ouzp.sk/
E-mail: oszp.ds@minv.sk
Okresný úrad Galanta - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
Tel.: 031/7886101
Fax: 031/7802506
Web: http://www.ga.ouzp.sk/
E-mail: oszp.ga@minv.sk
Okresný úrad Gelnica - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 1, 056 01 Gelnica
Tel.: 053/482 25 42
Kontaktná osoba: Ing. Milan Turzák, vedúci odboru
Web: http://www.gl.ouzp.sk/
E-mail: oszp.gl@minv.sk
Okresný úrad Hlohovec - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Tel.: 057/4861100
Fax: 057/4861102
Kontaktná osoba: Ing. Alica Fridrichová - vedúca odboru
Web: http://www.hc.ouzp.sk/
E-mail: alica.fridrichova@minv.sk
Okresný úrad Humenné - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Tel.: 057/4861100
Fax: 057/4861102
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Harakaľ - vedúci odboru
Web: http://www.he.ouzp.sk/
E-mail: oszp.he@minv.sk
Okresný úrad Žiar nad Hornom - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Matice slovenskoj 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 0961 64 2960, 0911 800 568
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Berkeš - vedúci odboru
Web: http://www.zh.ouzp.sk/
E-mail: oszp.zh@minv.sk
Okresný úrad Ilava - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Tel.: 042/4465718, 4442095, 4442094
Kontaktná osoba: Ing. Vít. Ondráš - vedúci odboru
Web: http://www.il.ouzp.sk/
E-mail: vit.ondras@minv.sk
Okresný úrad Žilina - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Tel.: 041/733 5670
Fax: 041/5076 809
Kontaktná osoba: RNDr. Drahomíra Macášková - vedúca odboru
Web: http://www.za.ouzp.sk/
E-mail: oszp.za@minv.sk
Okresný úrad Kežmarok - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
Tel.: 052/4680021
Fax: 052/4680028
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Krigovský - vedúci odboru
Web: http://www.kk.ouzp.sk/
E-mail: oszp.kk@minv.sk
Okresný úrad Košice I. - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52, 041 26 Košice
Tel.: 055/6001251
Kontaktná osoba: Ing. Milan Murín - vedúci odboru
Web: http://www.ke.ouzp.sk
E-mail: oszp.ke@minv.sk
Okresný úrad Košice-okolie - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hroncova 13, 040 22 Košice
Tel.: 055/6004127
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Kormošová, vedúca odboru
Web: http://www.ks.ouzp.sk/
E-mail: oszp.ks@minv.sk
Okresný úrad Komárno - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
Tel.: 035/7908712
Fax: 035/7908710
Kontaktná osoba: RNDr, Martin Bičian
Web: http://www.kn.ouzp.sk/
E-mail: oszp.kn@minv.sk
Okresný úrad Krupina - Odbor starostlivosti o životné prostredie
ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
Tel.: 045/ 551 1601
Kontaktná osoba: Ing. Milan Blaško - vedúci odboru
Web: http://www.ka.ouzp.sk/
E-mail: oszp.ka@minv.sk
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/ 763 22 99
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Čopková - vedúca odboru
Web: http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-40
E-mail: peter.chovanak@minv.sk, oszp.km@minv.sk
Okresný úrad Levice - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Dopravná 14, 934 03 Levice
Tel.: 036/6355911
Fax: 036/6355922
Kontaktná osoba: Ing. Eva Červenáková - vedúca odboru
Web: http://www.lv.ouzp.sk/
E-mail: oszp.lv@minv.sk
Okresný úrad Levoča - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Tel.: 053/4411825, kl-224
Fax: 053/4471430
Kontaktná osoba: Mgr. Blanka Forraiová - vedúca odboru
Web: http://www.le.ouzp.sk/
E-mail: oszp.ke@minv.sk
Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/5514959
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Potančok - vedúci odboru
Web: http://www.lm.ouzp.sk/
E-mail: miroslav.potancok@minv.sk
Okresný úrad Lučenec - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
Tel.: 096/1652960, 047/4812802, 0917/881410
Fax: 096/1652969, 047/4812828
Kontaktná osoba: Ing. arch. Ladislav Tatár - vedúci odboru
Web: http://www.lc.ouzp.sk/
E-mail: oszp.lc@minv.sk
Okresný úrad Malacky - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
Tel.: 034/ 79 71 253
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Gazdíková - vedúca odboru
Web: http://www.ma.ouzp.sk/
E-mail: oszp.ma@minv.sk 
Okresný úrad Martin - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
Tel.: 043/420 44 51
Fax: 043/420 44 48
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Matula - vedúci odboru
Web: http://www.mt.ouzp.sk/
E-mail: Miroslav.Matula@minv.sk oszp.mt@minv.sk
Okresný úrad Medzilaborce - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 0961 80 5720
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Brecik - vedúci odboru
Web: http://www.ml.ouzp.sk/
E-mail: oszp.mi@minv.sk
Okresný úrad Michalovce - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/6280511
Fax: 056/6441693
Kontaktná osoba: Ing. Marián Zolovčík, vedúci odboru
Web: http://www.mi.ouzp.sk/
E-mail: oszp.mi@minv.sk
Okresný úrad Myjava - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Moravská 1, 907 01 Myjava
Tel.: 0961 245 755 mobil: +421 910 999 243
Fax: 034/6212 031
Kontaktná osoba: Ing. Emília Milčíková - vedúca odboru
Web: http://www.my.ouzp.sk/
E-mail: emilia.milcikova@minv.sk
Okresný úrad Nitra - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 65 49 281
Kontaktná osoba: Dajana Hrneková - sekretariát
Web: http://www.nr.ouzp.sk/
E-mail: oszp.nr@minv.sk
Okresný úrad Námestovo - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/558 14 52/503
Kontaktná osoba: Ing. Janka Pisarčíková - vedúca odboru
Web: http://www.no.ouzp.sk/
E-mail: janka.pisarcikova@minv.sk
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/7745 800, 0907 987 182
Fax: 032/7745 809
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Hrušovská - vedúca odboru
Web: http://www.nm.ouzp.sk/
E-mail: oszp.nm@minv.sk
Okresný úrad Nové Zámky - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/6913117
Fax: 035/6913148
Kontaktná osoba: Ing. Mária Hrušková - vedúca odboru
Web: http://www.nz.ouzp.sk/
E-mail: oszp.nz@minv.sk
Okresný úrad Partizánske - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
Tel.: 038 / 749 26 38, 038 / 766 35 14 - kl. 108
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Mlyneková - vedúca odboru
Web: http://www.pe.ouzp.sk/
E-mail: dana.mlynekova@minv.sk
Okresný úrad Pezinok - Odbor starostlivosti o životné prostredie
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/ 641 21 57, 0910 980 158
Fax: 033/ 641 20 72
Kontaktná osoba: JUDr. Lenka Dudáková - vedúca odboru
Web: http://www.pk.ouzp.sk/
E-mail: oszp.pk@minv.sk 
Okresný úrad Púchov - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Tel.: 042/4326944
Fax: 042/4326940
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Kmošenová - vedúca odboru
Web: http://www.pu.ouzp.sk/
E-mail: iveta.kmosenova@minv.sk
Okresný úrad Piešťany - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
Tel.: 033/7330 559, 560, 561
Fax: 033/7353 303
Kontaktná osoba: Ing. Peter Sedlák - vedúci odboru
Web: http://www.pn.ouzp.sk/
E-mail: oszp.pn@minv.sk
Okresný úrad Poltár - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Železničná 2, 987 01 Poltár
Tel.: 0961/655 753
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Kačáni - vedúci odboru
Web: http://www.pt.ouzp.sk/
E-mail: oszp.pt@minv.sk
Okresný úrad Poprad - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Tel.: 052/7871921
Fax: 052/7871924
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Slovík - vedúci odboru
Web: http://www.pp.ouzp.sk/
E-mail: oszp.pp@minv.sk
Okresný úrad Považská Bystrica - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/4300 194
Fax: 042/4313820
Kontaktná osoba: Magda Čechová - sekretariát
Web: http://www.pb.ouzp.sk/
E-mail: magda.cechova@minv.sk
Okresný úrad Prešov - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7082328
Fax: 051/7723633
Kontaktná osoba: PaedDr. Miroslav Benko, MBA - vedúci odboru
Web: http://www.po.ouzp.sk/
E-mail: oszp.po@minv.sk
Okresný úrad Prievidza - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Tel.: 096/1275260
Fax: 096/1275269
Kontaktná osoba: Ing. Darina Mjartanová - vedúca odboru
Web: http://www.pd.ouzp.sk/
E-mail: oszp.pd@minv.sk
Okresný úrad Revúca - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40, 050 01 Revúca
Tel.: 0961 67 2960, 0905 395 672
Kontaktná osoba: RNDr. Hana Dorčáková - vedúca odboru
Web: http://www.ra.ouzp.sk/
E-mail: oszp.ra@minv.sk
Okresný úrad Rimavská Sobota - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0961 68 2960
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Šándor - vedúci odboru
Web: http://www.rs.ouzp.sk/
E-mail: oszp.rs@minv.sk
Okresný úrad Rožňava - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Tel.: 0961 736 560
Fax: 0961 736 569
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Lukáč CSc., vedúci odboru
Web: http://www.rv.ouzp.sk/
E-mail: oszp.rv@minv.sk
Okresný úrad Ružomberok - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/432 91 93
Fax: 044/431 14 11, 044/431 14 14
Kontaktná osoba: RNDr. Andrea Ochabová
Web: http://www.rk.ouzp.sk/
E-mail: andrea.ochabova@minv.sk, oszp.rk@minv.sk
Okresný úrad Sabinov - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov
Tel.: 051/ 488 03 34
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Girašek - vedúci odboru
Web: http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-66
E-mail: stanislav.girasek@minv.sk
Okresný úrad Senec - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hurbanova 21, 903 01 Senec
Tel.: 02/40202410
Fax: 02/40202436
Kontaktná osoba: PhDr. Martin Doboš - prednosta
Web: http://www.sc.ouzp.sk/
E-mail: oszp.sc@minv.sk 
Okresný úrad Senica - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vajanského 17, 905 01 Senica
Tel.: 034/6987312
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Dynka - vedúci odboru
Web: http://www.se.ouzp.sk/
E-mail: oszp.se@minv.sk
Okresný úrad Snina - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Partizánska 1057, 069 01 Snina
Tel.: 057/7685637
Fax: 057/7685637
Kontaktná osoba: Ing. Ján Harmaňoš - vedúci odboru
Web: http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-69
E-mail: oszp.mi@minv.sk
Okresný úrad Sobrance - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Tel.: 0961 765 705
Fax: 0961 765 709
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kráľ, vedúci odboru
Web: http://www.so.ouzp.sk/
E-mail: oszp.so@minv.sk
Okresný úrad Spišská Nová Ves - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4173242
Fax: 053/4173244
Kontaktná osoba: Ing. Miloslav Polomský, vedúci odboru
Web: http://www.sn.ouzp.sk/
E-mail: oszp.sn@minv.sk
Okresný úrad Stará Ľubovňa - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/4321303
Fax: 052/4282581
Kontaktná osoba: PaedDr. Polák Ladislav - vedúci odboru
Web: http://www.sl.ouzp.sk/
E-mail: oszp.sl@minv.sk
Okresný úrad Stropkov - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Športová 2, 091 01 Stropkov
Tel.: 054/7423414
Fax: 054/7423414
Kontaktná osoba: Ing. Michal Malina - vedúci odboru
Web: http://www.sp.ouzp.sk/
E-mail: oszp.sp@minv.sk
Okresný úrad Svidník - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
Tel.: 054/7863 158
Fax: 054/7863 299
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Sluťáková - vedúca odboru
Web: http://www.sv.ouzp.sk/
E-mail: oszp.ke@minv.sk
Okresný úrad Topoľčany - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
Tel.: 038/54 33 296
Kontaktná osoba: Ing. Monika Kúseková, PhD. - vedúca odboru
Web: http://www.to.ouzp.sk/
E-mail: oszp.to@minv.sk
Okresný úrad Trebišov - Odbor starostlivosti o životné prostredie
M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/6688850
Fax: 056/6722544
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Bogdányi, vedúci odboru
Web: http://www.tv.ouzp.sk/
E-mail: oszp.tv@minv.sk
Okresný úrad Trenčín - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/7411 671
Fax: 032/7411 699
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Jamaj - vedúci odboru
Web: http://www.tn.ouzp.sk/
E-mail: juraj.hamaj@minv.sk
Okresný úrad Trnava - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Kollárova 8, 917 02 Trnava
Tel.: 033/5564343
Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Kormúth - vedúci odboru
Web: http://www.tt.ouzp.sk/
E-mail: oszp.tt@gmail.xom
Okresný úrad Turčianske Teplice - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Tel.: 043/492 33 04, 0961465704
Fax: 043/ 492 33 04
Kontaktná osoba: Ing. Viera Moskaľová - vedúca odboru
Web: http://www.tr.ouzp.sk/
E-mail: viera.moskalova@minv.sk, oszp.tr@minv.sk
Okresný úrad Tvrdošín - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Medvedzie I/132, 027 44 Tvrdošín
Tel.: 096143/5720, 0908 492 920
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Vrabček - vedúci odboru
Web: http://www.ts.ouzp.sk/
E-mail: jan.vrabcek@minv.sk
Okresný úrad Veľký Krtíš - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 0961 69 2960, 0917 881 417
Fax: 0961 69 2909
Web: http://www.vk.ouzp.sk/
E-mail: oszp.vk@minv.sk
Okresný úrad Vranov nad Topľou - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4861590
Fax: 057/4861592
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Andrejco - vedúci odboru
Web: http://www.vt.ouzp.sk/
E-mail: oszp.ke@minv.sk
Okresný úrad Zlaté Moravce - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 037/ 642 11 06
Fax: 037/64 21 141
Kontaktná osoba: Ing. Mária Sýkorová - vedúca odboru
Web: http://www.zm.ouzp.sk/
E-mail: oszp.zm@minv.sk
Okresný úrad Zvolen - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie SNP 96/50, Zvolen, 961 08 Zvolen
Tel.: 0961 63 2960
Fax: 0961 63 2969
Kontaktná osoba: Ing. Eduard Bublinec - vedúci odboru
Web: http://www.zv.ouzp.sk/
E-mail: oszp.zv@minv.sk
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 22.4.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 29.4.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Najnovšie články
Daňový kalendár
apríl 2021
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.4.2021 - Daň z pridanej hodnoty
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.4.2021 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV