dnes je 4.7.2020

Input:

§ 18 zákona o dani z príjmov

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 § 18 zákona o dani z príjmov

Mgr. Andrej Choma

Postupne sa dostávame k ustanoveniam zákona o dani z príjmov, ktoré riešia postup, akým spôsobom sa dostať k stanoveniu ceny, ktorá je v súlade s princípom nezávislého vzťahu. V zákone o dani z príjmov je tento postup upravený v § 18 ZDP.

Zákonné ustanovenie hovorí, že pri zisťovaní spôsobu určenia cien a podmienok na účely § 17 ods. 5, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, sa použije metóda podľa odseku 2 alebo odseku 3, alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 2 a 3. Použiť možno len takú metódu, ktorej použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Princíp nezávislého vzťahu je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností v príslušných obdobiach. Pri porovnávaní sa zohľadňujú činnosti vykonávané porovnávanými osobami, a to najmä výroba, montážne práce, výskum a vývoj, nákup a predaj a podobne, ako aj rozsah podnikateľských rizík, vlastnosti porovnávaného majetku alebo služby, dohodnuté zmluvné podmienky, ekonomické prostredie trhu a obchodná stratégia. Podmienky sú vzájomne porovnateľné, ak medzi nimi nie je zásadný rozdiel alebo ak možno vplyv týchto rozdielov odstrániť. O kontrolovaných transakciách a použitej metóde na účely zistenia spôsobu určenia cien a podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, je daňovník povinný viesť dokumentáciu. Obsah a rozsah dokumentácie o kontrolovaných transakciách a použitej metóde určí ministerstvo.

Aj toto ustanovenie zákona bolo zmenené od 1. 1. 2017, išlo o spresnenie v súvislosti s primárnou úpravou základu dane. Doplnenie slova „podmienky“ bolo odôvodnené situáciou, kedy na základ dane má vplyv nielen cena, ale aj podmienky pri kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi transakciami s nezávislými osobami. Môže ísť o rôzne dojednania, ktoré majú vplyv na cenu. Či už je to napr. čas dodania tovaru,