dnes je 27.11.2021

Input:

Arbitrážny dohovor a správy Fóra o transferovom oceňovaní

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4 Arbitrážny dohovor a správy Fóra o transferovom oceňovaní

Mgr. Andrej Choma

Ďalším nástrojom, ktorý poskytuje obdobné možnosti na riešenie sporov ako zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi členskými štátmi Európskej únie je Dohovor č. 90/436/EHS o zamedzení dvojitého zdanenia v prípade úpravy zisku medzi združenými podnikmi. Arbitrážny dohovor obsahuje okrem možnosti riešenia prípadov dohodou aj možnosť využitia poradnej komisie (tzv. arbitráže). Z rozsahu tohto dohovoru vyplýva, že rieši len spory medzi členskými štátmi EÚ a pokrýva len riešenie situácií dvojitého zdanenia v dôsledku transferového oceňovania a priraďovania ziskov stálej prevádzkarni.

V Európskej únii tiež existuje Spoločné fórum o transferovom oceňovaní, ktoré v rámci svojej pôsobnosti vydáva správy pre uplatňovanie a riešenie rôznych situácií, ktoré vznikajú v oblasti transferového oceňovania v EÚ.