dnes je 29.7.2021

Input:

Metóda nezávislej trhovej ceny (CUP method)

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1 Metóda nezávislej trhovej ceny (CUP method)

Mgr. Andrej Choma

Metóda nezávislej trhovej ceny (comparable uncontrolled price method) je definovaná v § 18 ods. 2 písm. a) ZDP. Metóda nezávislej trhovej ceny vychádza z porovnávania ceny produktu alebo služby, ktorá je dohodnutá medzi závislými osobami s cenou porovnateľného produktu alebo služby, ktorá je dohodnutá medzi nezávislými osobami. Ak je rozdiel medzi porovnávanými cenami produktov alebo služieb, upraví sa závislá cena tým spôsobom, že sa nahradí nezávislou cenou, ktorú by použili nezávislé osoby v porovnateľných kontrolovaných transakciách za porovnateľných podmienok. Z vyššie uvedeného vyplýva, že ide o priamu metódu. Metóda nezávislej trhovej ceny je jednostranná metóda.

Ak chce daňovník použiť túto metódu, je potrebný vysoký stupeň porovnateľnosti. Aby bolo možné aplikovať túto metódu, je nevyhnutné nájsť produktovú zhodu v posudzovanom tovare alebo službe, pričom následne sa pomocou analýzy porovnateľnosti skúma porovnateľnosť zmluvných podmienok, trhového a ekonomického prostredia v kontrolovanej a nekontrolovanej transakcii.

Táto metóda sa najčastejšie používa pri transakciách s hmotným majetkom, nehmotným majetkom (napr. pri licenčných poplatkoch) alebo pri finančných transakciách (napr. pri úrokových sadzbách).

Pri aplikácii tejto metódy používajú interné porovnateľné nekontrolované transakcie alebo externé porovnateľné nekontrolované transakcie, ak je možné vykonať primerané úpravy za účelom odstránenia zásadných rozdielov, ktoré ovplyvňujú cenu transferu. Ak existujú interné porovnateľné nekontrolované transakcie a aj externé porovnateľné nekontrolované transakcie, je vhodnejšie uprednostniť interné porovnateľné nekontrolované transakcie.

Ak existujú interné porovnateľné nekontrolované transakcie, je použite metódy nezávislej trhovej ceny pomerne jednoduché a presné.

Smernica o transferovom oceňovaní uvádza príklad, kde brazílska spoločnosť predáva kávu. Nezávislá spoločnosť predáva kávu rovnakého typu, kvality a množstva v rovnakom čase. V tomto prípade existuje porovnateľná externá transakcia. Smernica tiež uvádza, že rozdiel v cene kontrolovanej a nekontrolovanej transakcie môže vyplývať z rozdielnych dodacích podmienok a poskytovania množstvovej zľavy. Jednoduchý príklad na pochopenie uvádza aj Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania.