dnes je 16.1.2022

Input:

Metóda nezávislej trhovej ceny (CUP method)

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1 Metóda nezávislej trhovej ceny (CUP method)

Mgr. Andrej Choma

Metóda nezávislej trhovej ceny (comparable uncontrolled price method) je definovaná v § 18 ods. 2 písm. a) ZDP. Metóda nezávislej trhovej ceny vychádza z porovnávania ceny produktu alebo služby, ktorá je dohodnutá medzi závislými osobami s cenou porovnateľného produktu alebo služby, ktorá je dohodnutá medzi nezávislými osobami. Ak je rozdiel medzi porovnávanými cenami produktov alebo služieb, upraví sa závislá cena tým spôsobom, že sa nahradí nezávislou cenou, ktorú by použili nezávislé osoby v porovnateľných kontrolovaných transakciách za porovnateľných podmienok. Z vyššie uvedeného vyplýva, že ide o priamu metódu. Metóda nezávislej trhovej ceny je jednostranná metóda.

Ak chce daňovník použiť túto metódu, je potrebný vysoký stupeň porovnateľnosti. Aby bolo možné aplikovať túto metódu, je nevyhnutné nájsť produktovú zhodu