dnes je 9.4.2020
Input:

Osobná pôsobnosť pre oblasť verejnej správy

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2 Osobná pôsobnosť pre oblasť verejnej správy

Mgr. Andrej Choma

Ktoré subjekty verejnej správy zahŕňa problematika transferového oceňovania, špecificky nemenuje zákon o dani z príjmov (zákon o dani z príjmov hovorí len o závislých osobách, či už fyzických alebo právnických). To znamená, že akákoľvek právnická osoba, pokiaľ má transakcie s inou závislou osobou, je povinná dodržiavať princíp nezávislého vzťahu. Kto konkrétne spadá za oblasť verejnej správy do problematiky transferového oceňovania, upravuje zákon o účtovníctve v § 22a ZoÚ, kde stanovuje, že konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly štátneho rozpočtu, obec alebo vyšší územný celok na základe individuálnych účtovných závierok, zriadených rozpočtových organizácií, zriadených príspevkových organizácií, dcérskych účtovných