dnes je 10.8.2020

Input:

Podzákonné normy

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.3 Podzákonné normy

Mgr. Andrej Choma

Vzťah podzákonných noriem so zákonom všeobecne upravuje daňový poriadok v § 160 ods. 2 ZSD, kde hovorí, že „ministerstvo môže vydať metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto zákona a osobitných predpisov. Toto usmernenie uverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom orgáne a je pre orgány vykonávajúce správu daní záväzné; tým nie je dotknuté právo daňového subjektu domáhať sa ochrany svojich práv na súde.“

Dokumentačnú povinnosť upravuje špecifické ustanovenie v § 18 ods. 1 ZDP, ktoré stanovuje, že „O kontrolovaných transakciách a