dnes je 25.1.2021

Input:

Právo transferového oceňovania

25.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 Právo transferového oceňovania

Mgr. Andrej Choma

Pod právom transferového oceňovania je potrebné si predstaviť právom usporiadaný komplex pravidiel oceňovania kontrolovaných transakcií v rámci skupiny závislých osôb. Právo transferového oceňovania je potrebné chápať ako normy upravujúce vzťahy, ktoré vznikajú pri transakciách medzi závislými osobami a vzťahy súvisiace s tvorbou ceny za transakcie. Ide o komplex právnych noriem, ktoré môžeme zaradiť do medzinárodného práva. Užšie vymedzenie práva transferového oceňovania je, že sa týka priamej dane, a to dane z príjmov. Právo transferového oceňovania je teda