dnes je 10.8.2020

Input:

Predkladanie dokumentácie

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 Predkladanie dokumentácie

Mgr. Andrej Choma

Daňovníci sú povinní predložiť dokumentáciu transferového oceňovania v odôvodnených prípadoch na žiadosť správcu dane alebo finančného riaditeľstva (§ 18 ods. 11 ZDP - zákon o dani z príjmov, pozn.). Lehota na predloženie dokumentácie je 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo finančného riaditeľstva. Správca dane alebo finančné riaditeľstvo môže zaslať výzvu na predloženie dokumentácie pre príslušné zdaňovanie obdobie najskôr prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Ďalšie prípady, keď sú daňovníci povinní predložiť dokumentáciu ako súčasť žiadosti sú žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy (APA), alebo žiadosti o korešpondujúcu úpravu