dnes je 16.1.2022

Input:

Príklad bezúročnej pôžičky

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.5 Príklad bezúročnej pôžičky

Mgr. Andrej Choma

V nasledujúcom príklade bude uvedený rozdiel poskytnutia bezúročnej pôžičky, ak:

1) bezúročnú pôžičku poskytne spoločnosť konateľovi/spoločníkovi,

2) bezúročnú pôžičku poskytne spoločník spoločnosti.

Podstata kontrolovanej transakcie je tá istá - poskytnutie pôžičky, avšak z pohľadu transferového oceňovania a zákona o dani z príjmov budeme na túto transakciu rozdielne nazerať.

1) Ak spoločnosť s ručením obmedzeným poskytla svojmu spoločníkovi a konateľovi bezúročnú pôžičku, poskytnutím bezúročnej pôžičky u spoločníka spoločnosti ako aj u zamestnanca ide o nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov zo závislej činnosti, ktorý je obchodná spoločnosť ako platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti povinná spoločníkovi zdaniť vo výške úrokov obvyklých na trhu, a to v mesiaci poskytnutia pôžičky spôsobom podľa § 35 ZDP.

Podľa § 17 ods. 5 ZDP sa úprava