dnes je 16.1.2022

Input:

Príklad prenajatia nehnuteľnosti medzi závislými osobami

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2 Príklad prenajatia nehnuteľnosti medzi závislými osobami

Mgr. Andrej Choma

Fyzická osoba (FO) má nehnuteľnosť (bytové a nebytové priestory). FO nemá zaradenú túto nehnuteľnosť v obchodnom majetku. FO je spoločníkom v spoločnosti X, s. r. o., a konateľom v spoločnosti Y, s. r. o. FO spoločnosti Y, s. r. o., túto časť nehnuteľnosti prenajíma na základe zmluvy o prenájme a spoločnosti X, s. r. o., časť tejto nehnuteľnosti vypožičiava. FO je jediným spoločníckom a konateľom v spoločnosti Y, s. r. o. Ďalej časť tejto nehnuteľnosti vypožičiava rodinnému známemu (RZ), ktorý technicky zhodnotí predmetnú nehnuteľnosť v sume 20 tis. eur. Bytový priestor č. 1 prenajme FO svojmu synovi Andrejovi, ktorý si tam zriadi kanceláriu ako samostatne zárobkovo činná osoba. Bytový priestor č. 2 prenajme FO svojej dcére Petre, ktorá tam bude bývať.

Otázka je, ako posudzovať jednotlivé