dnes je 9.4.2020
Input:

Skrátená dokumentácia

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Skrátená dokumentácia

Mgr. Andrej Choma

Skrátená dokumentácia sa vypracováva z zmysle prílohy k usmerneniu č. MF/019153/2018-724 prehľad transakcií so závislými osobami. Prehlaď transakcií sa vypĺňa samostatne za každú závislú osobu. Na prvej strane prehľadu transakcií sa vypĺňajú informácie o daňovníkovi. Na druhej a tretej strane daňovník identifikuje závislú osobu a zároveň vypĺňa jednotlivé kolónky podľa toho, aký druh transakcie má so závislou osobou.

Na jednotlivých riadkoch tabuľky sa uvedie celkový objem transakcií zachytených v účtovníctve v závislosti od toho, či aké transakcie mal daňovník v príslušnom zdaňovacom období. Transakcie sú rozdelené do ôsmych tabuliek podľa druhu transakcií, a to :

 • Tabuľka A Transakcie so závislou osobou – nehmotný, hmotný a finančný majetok

 • Tabuľka B Transakcie so závislou osobou – zásoby

 • Tabuľka C Transakcie so závislou osobou – služby

 • Tabuľka D Transakcie so závislou osobou – licenčné poplatky

 • Tabuľka E Transakcie so závislou osobou – úroky

 • Tabuľka F Transakcie so závislou osobou – dohody o príspevkoch na náklady

 • Tabuľka G Transakcie so závislou osobou – doplňujúce informácie

 • Tabuľka H Transakcie so závislou osobou – stav dlhodobých pohľadávok a záväzkov

Skrátenú dokumentáciu pre významné kontrolované transakcie podávajú vždy:

 • Auditovaní daňovníci - nové usmernenie zvyšuje veľkostnú hranicu osoby pre povinnosť vypracovania skrátenej dokumentácie a to z mikro účtovnej jednotky na daňovníka, na ktorého sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom;

 • Stále prevádzkarne – povinnosť dokumentácie sa nezmenila pri transakciách so stálou prevádzkarňou na území SR; 

 • Fyzické osoby - významných kontrolovaných transakciách daňovníka