dnes je 16.1.2022

Input:

Základné metódy transferového oceňovania

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6 Základné metódy transferového oceňovania

Mgr. Andrej Choma

Na zistenie zdaniteľného rozdielu v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami sa používajú metódy vychádzajúce z porovnávania ceny alebo metódy vychádzajúce z porovnávania zisku. Vhodnosť zvolenej metódy musí byť odôvodnená. V zákone o dani z príjmov nie je stanovená žiadna preferenčná metóda. Je na daňovníkovi, ktorú metódu si zvolí. Pri výbere najvhodnejšej metódy transferového oceňovania je potrebné sa zamerať na nájdenie najvhodnejšej metódy pre konkrétny prípad s prihliadnutím na špecifiká kontrolovanej transakcie.

Neexistuje univerzálna metóda a ani žiadna metóda transferového oceňovania nie je aplikovateľná v každej situácii. Daňovník nie je povinný preukazovať, že použitie príslušnej metódy nie je vhodné za daných okolností a podmienok, a tiež daňovník nie je povinný analyzovať a testovať ostatné metódy